LYNNE MCTAGGART EKSPERIMENT NAMJERE PDF

LYNNE MCTAGGART EKSPERIMENT NAMJERE PDF

View Download 0. Recommended. Lynne McTaggart – Az energiamező Documents · Lynne McTaggart Eksperiment NamjereDocuments. In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings Lynne McTaggart Eksperiment Namjere. Lynne McTaggart Eksperiment Namjere In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings.

Author: Tygolmaran Yozshujinn
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 13 December 2017
Pages: 124
PDF File Size: 16.10 Mb
ePub File Size: 9.87 Mb
ISBN: 540-6-46861-158-7
Downloads: 43758
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mubei

Tiller je zakljuio ekeperiment usmjerene misli stvaraju mjerljivu fizikalnu energiju, ak i na velikoj udaljenosti. Clear your mind of the negative thoughts that fill your head every day.

Lynne McTaggart Eksperiment Namjere. What is important is for the group to form a circle, with the person to be healed lying down in the middle. Dokazuju da je na svijet vrlo po dloan utjecajima. Ljudsko je bie dio cjeline koju zovemo svemir, ogranien vremenom i prostorom. These changes, which violated conventional physics, tended to aid the process of change sought by the 5 Directed Intention Lesson 1 6 intention.

Je li mogue da pokret ili disanje stvaraju elektromagnetski signal koji je dovoljno jak da ga bakreni zid moe registrirati? Televizija je za njega bila poput svake elektronske naprave – elio ju je rastaviti i razumje ti.

Bose ga je, takoer, potaknuo na istrai vanje mogunosti da, pod odreenim uvjetima ili temperaturama, atomi plina koji se inae kaotino ponaaju poinju sinkronizirano djelovati, poput Boseovih fotona. Uostalom, tko voli da se zakljuuje umjesto njega?

Mogu li moja djeca dobro napisati test iz matematike ako ja to elim? Kako bi ih naveo da istovremeno misle isto? Na kraju se inilo da je biljka shvatila da Swann ne misli ozbiljno. Ime je dobila po gradu u kojem su istaknuti danski fiziar Niels Bohr i njegov briljantni tie nik, njemaki fiziar Werner Heisenberg, formulirali vjerojatno znae nje svojih izvanrednih matematikih otkria.

Sve do petnaeste godine nije ylnne vizualizirati pravu prirodu tih signala.

  IMPARATEASA ORHIDEE PDF

Lynne McTaggart – The Power of Eight (Intro & Chapter One)

With each experiment, no matter how large or small, whether the global experiments or the Power of Eight groups, I observed this same group dynamic, a dynamic so powerful and life-transforming that it enabled individual miracles to take place.

Molim vas, nemojte nonalantno sudjelovati u pokusima. Tey healed long-standing serious health conditions. They had turned their attention receptors to peak awareness, and it is likely, as with Ingo Swann, that they had trained their brain to pick up more than one channel.

Postalo mu je jasno da bi jedini nain za to bilo neto jednakovrijedno genocidu. Backster je cijele idue godine pratio u svom uredu reakcije biljaka na okolinu. Ako se sudare dva vala koja nisu u fazi, velika je vjerojatnost da e se ponititi. U 29 od 38 seansi namijenjenih smanjenju emi sije, svjetlost se u ciljanim listovima drastino smanjila, a u 22 od 38 seansi namijenjenih poveanju emisije iscjelitelji su prouzroili znatno vee isijavanje.

Lynne McTaggart-Eksperiment namjere

Namjera je u svezi s onime tko tu namjeru ima: S tim novim spojevima s karakteristikama spinglassa, Rosembaum je proizvoljno mogao mijenjati njihova svojstva: U suvremenoj se varijaciji ovog eksperimenta jedan po jedan foton ispaljuje kroz dvostruki prorez. Backster je znao da e ga znanstvena zajednica ismijavati ako pred stavi takva otkria, stoga je uposlio mnoge kemiare, biologe, psi hijatre, psihologe i fiziare ne bi li mu pomogli u osmiljavanju ne pobitnog pokusa.

Zatim su se trebali usredotoiti na po veanje broja slika Indijanaca, a onda su trebali prestati sa svojim pokuajima utjecaja. Prouavala sam kako su urodenike kulture ukljuile usmjerenu misao u svoje svakodnevne rituale. The AHHH sound should be made with a mouth t hat is wide open. Nakon to je etiri mjeseca odgo varao na pitanja drugih znanstvenika, papir je konano objavljen u najvanijem znanstvenom asopisu na svijetu, to je bio velik uspjeh za dvadesetestogodinju S a i.

Einstein je poeo raditi na vlastitoj formuli ne bi li otkrio kakvi uvjeti stvaraju takve fenomene. Polje nulte toke, kvantni vakuum Rosenbaum je pomou eliminiranja magnetskih svojstava spo ja stvorio anarhiju karakteristinu za spin-glass – svi atomi bili su okrenuti u razliitim smjerovima.

  KNUT HAMSUN GROWTH OF THE SOIL PDF

Ti mini-pokusi” takoer su dio istraivanja. Ili kao da ju je sam in promatranja doveo u ivot.

Living the Field – Directed Intention Pt1 by Lynne McTaggart

Imagine it as already existing, with you in that situation. Stvari, kada su odvoje ne, ne znae nita. Internetska stranica postat e ivui nastavak knjige koju upravo drite u rukama. U kojoj e se mjeri to dogoditi ovisi o magnetskoj osjetljivosti” tvari. Velika tvar nije vrsta ni stabilna, niti se nuno pokorava njutnovskim pravilima.

Lynne McTaggart – Eksperiment Namjere

Odluio je uzeti nekolikouzoraka iz odvoda i pogledati ih pod mikroskopom – vidio je pravu dunglu bakterija, koje inae ive na takvim mjestima. Do tada je znanstvenicima bilo nemogue vidjeti kako iva bia sjaje u tami. Istraiva bi morao vrbovati tisue sudionika. Tada je Backster mislio da je to reakcija slina ljudskoj, ali poslije je saznao da votana izolacija meu stanicama biljaka uzrokuje elek trini izboj slian ljudskoj reakciji na stres.

Kako bismo obeshrabrili neangairane sudionike, internetska stra nica Eksperimenta namjere” ima sloenu lozinku, koja se sastoji od nekoliko zamisli ili rijei iz knjige koje se svakih nekoliko mjeseci neznatno mijenjaju. Tako je re agirala i plijesan, parameciji, jaja, pa ak i jogurt. Preliminary evidence of correlated functional MRI signals between physical and asensory isolated human subjects: A s with group intention, so with group chanting: Ona je, na neki nain, samo uvod i njen se sadraj nastavlja i nakon to je proitate.

Napravili su fluorescentne fotografije nakon petosatnog izlaganja zraenju. Write them down, make an intention poster and list it so you can look at it every day. Dobro osmiljeni po kusi koje su ti znanstvenici proveli pokazali su da je svijest tvar koja djeluje izvan naeg tijela – visokouredena energija s moi mijenjanja fizike tvari.